Μαργαρίνη Σκληρή χωρίς Υδρογονωμένα

Μαργαρίνη Σκληρή χωρίς Υδρογονωμένα

Κατάλληλη για βιομηχανική χρήση χωρίς υδρογονωμένα (72Χ10 procut)

Συσκευασία:

Παλέτα 720Κg