Επίσκεψη στην έκθεση Fi Food Ingredients Europe στο Παρίσι

Η εταιρία Παπαγεωργίου,  παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στον κλάδο των Α’ υλών, στον οποίο εξειδικεύεται, δεν θα μπορούσε να μην παρευρεθεί στη διεθνή εμπορική έκθεση Fi Food Ingredients Europe που έλαβε χώρα στο Παρίσι τον Δεκέμβριο 2019.

Η FI Europe συγκεντρώνει αγοραστές από όλο τον κόσμο, φέρνοντάς τους σε επαφή με διεθνείς προμηθευτές πρόσθετων για τρόφιμα και ποτά. Έτσι και φέτος στο Παρίσι, οι εκθέτες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όλα τα νέα και καινοτόμα προϊόντα τους στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Στην FI Paris, τα στελέχη της εταιρίας ήρθαν σε άμεση επαφή και ενημερώθηκαν για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο, ενώ οι επαφές και οι γνωριμίες που είχαν, έθεσαν τις βάσεις για νέες επιτυχημένες συνεργασίες.