ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο όμιλος τροφίμων Παπαγεωργίου διακινεί πάνω από 3.000 κωδικούς τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Στόχος όμως των ανθρώπων του είναι ο συνδυασμός της ποιότητας, με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της.

Στον όμιλο τροφίμων Παπαγεωργίου η ποιότητα και η μεγάλη επιλογή των προϊόντων ακολουθείται από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προμήθειας, αποθήκευσης, διακίνησης και υγιεινής. Μέσω του οργανωμένου δικτύου των αντιπροσώπων της , η εταιρία εξασφαλίζει ταχύτητα στην παράδοση, ακρίβεια και ασφάλεια κατά την μεταφορά σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Επικοινωνία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ειδών Διατροφής
Ηλείας 5 - Κ. Οβρυά Πατρών 265 00 Πάτρα
Τηλ.:+30 2610 526001-3
Fax: +30 2610 525970
E-mail:

Social Media