ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Παπαγεωργίου καλύπτουν μία επιφάνεια συνολικής έκτασης 3.000 τ.μ. στην Οβρυά Πατρών και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποθήκευση ξηρού, και ψυχόμενου φορτίου.


Επικοινωνία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ειδών Διατροφής
Ηλείας 5 - Κ. Οβρυά Πατρών 265 00 Πάτρα
Τηλ.:+30 2610 526001-3
Fax: +30 2610 525970
E-mail:

Social Media